Ďalšie služby

Poskytujeme prepravu osôb luxusnými a klimatizovanými
vozidlami značky Mercedes “E“ a Š-Super B, ktorých súčasťou je
aj platobný terminál. Ponúkame vnútroštátnu a medzištátnu prepravu.

Zmluvné podmienky a ostatné naše služby vám poskytujeme na našom
Call centre, ktoré je k dispozícií 24 h denne 7 dní v týždni.

 

Medzinárodné letiská
Letisko Viedeň / Schwechat . . .60 €
Letisko Budapešť . . . . . . . . . . . 200 €
Letisko Praha . . . . . . . . . . . . . . .350 €

 

Ďalej poskytujeme prepravu osôb na
  • sva by, promócie, plesy, divadelné predstavenia
  • drink servis odvoz Vás i Vašeho vozidla
  • školský servis, odvoz Vašich deti do škôl